วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงเรื่อง

เรื่อง เต่า สายพันธุ์
1.บทนำ
    1.1 วิวัฒนาการของเต่า
    1.2 อาหารของเต่า
    1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับเต่า
    1.4 ความสัมพันธ์ของเต่ากับมนุษย์
2.ลักษณะและสายพันธุ์เต่า
    2.1 เต่ากระอาน
    2.2 เต่าลายตีนเป็ด
    2.3 เต่าหับ
    2.4 เต่าเหลือง
    2.5 เต่านา
    2.6 เต่าหก
    2.7 เต่าปูลู
    2.8 เต่าดำ
    2.9 เต่าแก้มแดง
   
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น