วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงเรื่อง

เรื่อง เต่า สายพันธุ์
1.บทนำ
    1.1 วิวัฒนาการของเต่า
    1.2 อาหารของเต่า
    1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับเต่า
    1.4 ความสัมพันธ์ของเต่ากับมนุษย์
2.ลักษณะและสายพันธุ์เต่า
    2.1 เต่ากระอาน
    2.2 เต่าลายตีนเป็ด
    2.3 เต่าหับ
    2.4 เต่าเหลือง
    2.5 เต่านา
    2.6 เต่าหก
    2.7 เต่าปูลู
    2.8 เต่าดำ
    2.9 เต่าแก้มแดง
   
 

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

เขียนบรรณานุกรมหนังสือ

ไอแซคสัน, วอลเตอร์.  (2554).  สตีฟ จ็อบส์.  (นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, วิริยา สังขนิยม, วิโรจน์ รุจิจนากุล,
        อรยา เอี่ยมชื่น, & นงลักษณ์ จารุวัฒน์,ผู้แปล).  [ม.ป.ท.]: เนชั่นบุ๊คส์.

พิพัฒน์, ชูวรเวช.  (2546).  ตำนานแสตมป์ไทยสำหรับนักสะสม.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ].

Tate, Marsha Ann.  (2010).  Web wisdom: How to evaluate and create information quality on 
        the web.  2nd ed.  Boca Raton, FL: CRC Press.

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Kung Fu Panda

1.ประโยคหรือสำนวนดีๆ จากภาพยนตร์


      - Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the "present"
        เมื่อวานนี้เป็นประวัติศาสตร์พรุ่งนี้เป็นวันลึกลับ แต่วันนี้เป็นของขวัญที่ว่าทำไมพวกเขาเรียกว่าปัจจุบัน,เรื่องบังเอิญไม่มีจริง

2.ข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์
    
เรื่อง กางฟู แพนด้้้่า เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทำให้เรารู้ว่าการที่จะได้อะไรมาเป็นของตัวเอง เราต้องทำเอาเอง  โดนสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ ถ้าเราไม่มีความอดทนและพยายามที่จะทำให้ได้

3.ตัวละครที่ชื่่นชอบมากที่สุด  พร้อมเหตุผลประกอบ

  - (โป) แพนด้า  เพราะ  เขามีความอดทนและพยายามที่จะตามหาความฝันของเขาและพยามยามฝึกตนฝึกซ้อมจนแข็งแกร่งและเขาก็ได้เป็นนักรบมังกร ความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิด เมื่อคิดแล้วจึงหาทางไปสู่เป้าหมาย....      

4.คำแปลข้อความภาษาอังกฤษ

 - One often meets his destiny on the road takes to avoid it.
แปล  ครั้งหนึ่งเมื่อเขาพบกับชะตากรรม  เขาจะใช้เวลาเพื่อหลีกเสี่ยงมัน


 - To make somethimg special you just have to believe it"s special.
แปล เพื่อที่จะได้สิ่งที่พิเศษ  คุณเพียงแต่เชื่อว่ามันพิเศษ


 - Enough talk, let's fight!
แปล หยุดพูดสักที มาสู้กัน!


 - There is no such thing as level zero.
แปล ไม่มีสิ่งดังกล่าวในสักทีระดับศูนย์


 - I've been proud of you. And it was my pride that blinded me
แปล ฉันได้รับความภาคภูมิใจของคุณ  และมันก็เป็นความภาคภูมิใจของฉันที่มองไม่ผิด


 - Well done, students...*if* you were trying to disappoint me.
แปล จ้าจะทำได้ดีลูกศิษย์ข้า...*ถ้า*เจ้าพยายามที่จะไม่ทำให้ข้าผิดหวัง


 - You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach.
แปล เจ้าอาจต้องการแอปเปิ้ลหรือส้มสำหรับเจ้า แต่สิ่งที่เจ้าจะได้รับคือพีช เพราะมันคือพีช


Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the "present"
แปล มื่อวานเป็นอดีตในวันพรุ่งนี้สุดจะหยั่งรู้ แต่วันนี้เป็นของขวัญ นั่นคือเหตุผลที่เรียกว่า "ปัจจุบัน"


 - Your mind is like this water, my friend. When it is agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes clear
แปล จิตใจของเจ้าเป็นเหมือนน้ำนี้ เพื่อนข้า เมื่อมันตื่นเต้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยากจะเห็น แต่ถ้าเจ้าใช้มันเพื่อชำระจิตใจ เจ้าจะได้คำตอบที่ชัดเจน


    

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มาตรฐานการใช้เว็บ

มาตรฐานเว็บนักศึกษา

  • ตั้งชื่อเว็บโดยขึ้นต้นด้วย IL254คาบเรียน-ชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ)
  • เมนูด้านข้างต้องประกอบด้วย Gadget ต่อไปนี้ คือ ข้อความแนะนำตัว, ลิงก์ และป้ายกำกับ โดยให้ข้อความแนะนำตัวขึ้นเป็นรายการแรก
  • ภายใต้ Gadget ลิงก์ ให้มีลิงก์ของเว็บต่อไปนี้ คือ เว็บอาจารย์Mediafire,GooleDocsCkassmarker
  • แก้ไขโปรไฟล์โดยการใส่ภาพถ่าย 
  • ห้ามโพสต์ภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสม
  • การ Copy ภาพและข้อความจากเว็บอื่น  ให้ระบุที่มาและ Copy ลิงก์ของเว็บต้นแหล่งมาไว้ให้ทราบด้วย
(คาบเรียน MM MA)